عکس کبوترمسافتی-پلاکی
ساعت ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٩/٢   کلمات کلیدی: عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوتران شوش ،مسابقه کبوتر ،پرورش و نگهداری کبوتر


 
عکس گوره سیاه پلاکی
ساعت ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٩/٢   کلمات کلیدی: عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،پرورش و نگهداری کبوتر ،کبوتربازی ،کبوترپلاکی-مسافتی


 
عکس کبوتر مسافتی پلاکی
ساعت ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٩/٢   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،پرورش و نگهداری کبوتر ،کبوتربازی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی


 
عکس کبوتر پلاکی-مسابقه ای
ساعت ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٩/٢   کلمات کلیدی: عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،مسابقه کبوتر ،کبوتران شوش دانیال


 
عکس کبوتر پلاکی
ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٩/٢   کلمات کلیدی: عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،پرورش و نگهداری کبوتر ،کبوتربازی ،کبوتران شوش


 
تمرین راهکش کبوتر مرحله دوم
ساعت ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢٠   کلمات کلیدی: عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوتران شوش دانیال ،مسابقه کبوتر ،پرورش و نگهداری کبوتر

خدمت دوستان خوبم بگم که این آخر هفته یعنی روز جمعه قصد دارم کبوترهامو از بخش الهایی در فاصله شصت وپنج کیلومتر جاده ای برابر با شصت کیلومتر هوایی بین شوش تا اهواز تمرین بدم وبعداز این مرحله میبرمشون خود شهر اهواز دقیقا رسیدن به شهر اهواز مساوی با یک چهارم مسافت مسابقه است بعدا خبر تعداد برگشتیهامون خدمتتون میگم


 
تمرین و راهکش کبوتر پلاکی- مسافتی
ساعت ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوتربازی ،کبوتران شوش دانیال

خدمت یاران عرض کنم فردا جمعه 3-8-92 میخوام تعداد سی عدد جوجه امسال کبوترانمو رو از هفت تپه در فاصله دوازده کیلومتری رها کنم  فردا خبر تعداد برگشتها رو بهتون میگم


 
شروع فصل جدید پرواز کبوتران در منطقه
ساعت ۱:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢٤   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عاشق کبوتر ،پرورش و نگهداری کبوتر ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی

با خنک شدن نسبی هوا در منطقه خوزستان تمامی کبوترداران صبح ساعت شش به بعد در حال بپرواز درآوردن وجلد کردن وتست کبوتران  هستند وبعد حدود چندماه تعطیلی پرواز بعد چند روز آماده سازی ونرم پریدن کبوتر نوبت به سفت کردن وقاطی زدن دسته ها شروع میشه وتقریبا حالا هم کمی شروع شده والبته خودم منم شروع به پروازدادن حدود شصت تا کرده ام وصدالبته تمامشون هم پلاکی هستند وتقریبا چهل تای آنها جوجه های امسال هستند والباقی از بزرگها مانده از سال گذشته هستند من کم کم دارم مدت پرواز دادن رو هر روز بیشتر میکنم ووقتی تونستم که بمدت یکساعت کامل کبوترهامو پرواز راحت بدم وکمی هم هوا خنکتر شده شروع به راهکش کردن میکنم تا ببینم که پرندگانم تا چند کیلومتر میتونن خودشون رو نشون بدهند ومنو هم سزبلند بکنند


 
اول شهریور زمان چیدن پرهای کبوتر
ساعت ۳:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱   کلمات کلیدی: پرورش و نگهداری کبوتر ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوتربازی ،کبوترپلاکی-مسافتی

خدمت دوستان گلم عرض کنم با توجه به شرایط اقلیمی منطقه معمولا در اوایل شریور الباقی پرهای که خود کبوتر هنوز نریخته رو ما میچینیم تا در اواخر تابستان کاملا آماده برای پرواز بشود در حال حاضر صبحها برخی از پرنده دارها کمی کبوترانشان را به پرواز در می آورند چون در صبح زود هوا کمی بهترست ولی در حدود پانزده روز دیگر یعنی اواسط برج شش هوا در صبح زود سیار بهتر خواهد بود من خودم الان تمام پرنده ام رو دارم با تغذیه خوب و زدن دوباره واکسن تا حد ممکن آمادشون میکنم که از بیستم اگه شانس باهام همراه بود شروع به پروندن کبوترانم بکنم ولی فقط باید کمی شانس همراهی کند


 
عکس ابلغ سبز پلاکی
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱٧   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوتربازی ،پرورش و نگهداری کبوتر


 
 
ساعت ٢:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱٧   کلمات کلیدی: عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،پرورش و نگهداری کبوتر ،عاشق کبوتر ،کبوتران شوش دانیال


 
زرهی درجه یک پلاکی
ساعت ۱:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱٤   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،پرورش و نگهداری کبوتر ،کبوتران شوش دانیال


 
جوجه پلاکی
ساعت ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱٢   کلمات کلیدی: عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوترپلاکی-مسافتی ،پرورش و نگهداری کبوتر ،کبوتران شوش دانیال


 
جوجه زرهی پلاکی
ساعت ۱:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٥   کلمات کلیدی: عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوتران شوش دانیال ،مسابقه کبوتر ،پرورش و نگهداری کبوتر


 
چگونگی راهکش وتمرین جوجه کبوترپلاکی
ساعت ٢:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۳   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،پرورش و نگهداری کبوتر ،عاشق کبوتر ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی

دوستان برای راهکش کردن وتمرین دادن جوجه کبوتر پلاکی حداقل باید صبرکرد تا دومین پرش روهم بریزد وبه اصطلاح دوپره باشد وحتما قبل از هرگونه راهکش حداقل چندین بار دور زده باشد وخوب اطراف خانه رو شناخته باشد

ابتدا کبوتر را ازفاصله حدود دوکیلومتر رها میکنیم وپس از زمان گیری دقیق دوباره بازهم درهمان مسیر کبوتر را رها میکنیم واینبارهم زمان گیری میکنیم باید حتما بار دوم سریعتربرگردد سپس در جهتی دیگر کبوتر را ازفاصله پنج کیلومتر رها میکنیم بار سوم بازهم در سمتی دیگر وبازهم در فاصله پنج تا ده تا بستگی به هوش کبوتر دارد بعد این سه مرحله در آن مسیر وسمتی که قصد دارید رکورد گیری کنید   بهمین صورت مقدار را زیاد میکنیم البته نباید پرنده را خسته نمود ودر مجموع نباید کبوتر را در مدت  سه ماه  اول عمرش به بیش از صد کیلومتر برد چون باعث فشار به پرنده میشود


 
عکس سبزپلاکی درحال غذادادن به جوجه اش
ساعت ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٧   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوتربازی ،پرورش و نگهداری کبوتر


 
عکس کبوتراصیل(گرفته شده از سایتهای خارجی)
ساعت ۳:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢٠   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوتربازی ،پرورش و نگهداری کبوتر

دانیال---09337567651


 
عکس کبوتر از نوع کریر-گرفته شده از سایتهای خارجی
ساعت ٢:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢٠   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوتربازی ،کبوتران شوش دانیال


 
عکس زرهی چاپی جوجه امسال
ساعت ۱:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱۱   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،پرورش و نگهداری کبوتر ،کبوتران شوش دانیال


 
عکس جوجه بزک جوجه جدیدامسال
ساعت ۱:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱۱   کلمات کلیدی: عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،پرورش و نگهداری کبوتر ،کبوتربازی ،عاشق کبوتر

دانیال---09337567651


 
عکس جوجه جدیدامسال
ساعت ۱:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱۱   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوتربازی ،پرورش و نگهداری کبوتر

دانیال---09337567651


 
عکس زرهی پلاکی
ساعت ۳:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱٠   کلمات کلیدی: عاشق کبوتر ،پرورش و نگهداری کبوتر ،کبوتربازی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی

دانیال---09337567651


 
هوای گرم وشرایط جوجه گیری
ساعت ۳:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱٠   کلمات کلیدی: پرورش و نگهداری کبوتر ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،عاشق کبوتر ،کبوترپلاکی-مسافتی

باتوجه به اینکه امسال هوا خیلی زودتر گرم شده و همچنین حدود جهل روزاست  که باران خوب  و طولانی در منطقه نداشتیم از ترس اینکه مبادا بیماریهای مخصوص فصل گرما سراغ کبوترانمان بخصوص جوجه های جدید نیاید من و تعداد زیادی ازدوستان قبل از عید نوروز اکثر کبوترها رو قیجی کردیم وامسال زودتر شروع به جوجه کشی کرده ایم .

دوستانی که درهوای گرم جوجه گیری میکنید حتما تشت آب جهت شنا کردن در دسترس کبوتران قراربدهید-زیاد ذرت به پرنده های خود ندهید-حتما از انواع دانه ها استفاده کنید که مبادا کبوتران دراین هوای گرم اسهال بگیرند و در اخر حتماشرایط خنک شدن فضا داخل لانه واطراف ان را مهیاکنید امیدوارم که هیچوقت پرنده های خوب ونازنینتان گرفتار بیماری نشوند چون واقعا باعث ناراحتی وغم میگردد


 
جوجه های گوره خوش فرم
ساعت ۳:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱٠   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،پرورش و نگهداری کبوتر ،عاشق کبوتر

دانیال---09337567651


 
عکس جوجه های جدیدامسال-گوره قهوه ای
ساعت ۳:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱٠   کلمات کلیدی: پرورش و نگهداری کبوتر ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوتربازی ،کبوترپلاکی-مسافتی


 
عکس گوره بسیاربا ذات وبسیار خوش فرم
ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٩   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،پرورش و نگهداری کبوتر ،عاشق کبوتر

دانیال 09337567651


 
تمرین رکود گیری
ساعت ۳:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢۸   کلمات کلیدی: عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،پرورش و نگهداری کبوتر ،کبوتربازی ،عاشق کبوتر

دوست خوب وبا مرامم آقای اکبربیگی در حال رکود گیری وتمرین راهکش از زرین شهر تا همدان است خودش بعلت مشکلاتی نمیتونه از راهکش هایش ورکودهاش خبر بده ومن امروز به اطلاع دوستان میرسان که دیروز شنبه ساعت هفت صبح تعداد پانزده عدداز شهر ازنا در فاصله 250 کیلومتر زمینی برابر با220 هوایی رها کرده که بعدازسه ساعت شش عددانها برگشته اند وتا بعاز ظهر روزشنبه چهر تای دیگرهم موفق به بازگشت به زرین شهر استان اصفهان شده اند ولی تا عصر امروزیکشنبه از آن پنج عددباقی مانده خبری نشده است امیدوارم به این پرنده های خوبی که آقا اکبر دارند بتونن مسیرهای بیشتر وطولانی تری بروند


 
خصوصیات کبوتر نژادکریر
ساعت ٢:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢٦   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،پرورش و نگهداری کبوتر ،کبوتران شوش دانیال

کبوترکریر پرنده ای بسیار باهوش وباذات میباشد که از لحاظ ظاهری قدی بلند پاهای بسیار بلند نوک همانطور که در عکس مشاهده میکنید بسیار ضخیم وبلند دارد چشمان این نمونه درشت است که با اطرا فی همراه با گوشت دارند در یک کلام تمام ظاهر این کبوتر بلند میباشد سرعت بال زدن وپروازش مانند کبوتران مسافتی زیاد است ولی ازخصوصیات کریر این است که اگر با یک کبوتر پلاکی ز یک مسیر طولانی رها بشوند دیر به آشیانه باز میگردد بقول معروف دیر میاد اما حتما میاد درمجموع کبوتریست که ارزش نگهداری دارد


 
رها کردن سی وچهار کبوتر از خرم آباد
ساعت ۱:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢٥   کلمات کلیدی: عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوترپلاکی-مسافتی ،کبوتربازی ،عاشق کبوتر

امروز پنجشنبه 24-12-91تعداد سی وچهار کبوتر ازابتدای شهرخرم آباد رها کردیم که از پرنده های دوستم علی ازتعداد یازده عدد جمعاتا غروب هشت عدد برگشت  واز پرنده های اقای محمد راشدی از تعداد هیجده عدد تا غروب دوازده تا برگشت واز پنج عدد نفر سوم اصلا چیزی برنگشت نکته جالب اینکه پنج تا از کبوترهای زمانی که دوستان به خونه رسیدند تقریبا بعداز یک ساعت روی بوم نشسته بودند یعنی مدتی در حدود جهارساعت خودشان را از خرم اباد به شوش رسانده بودند


 
فوش کبوتر پلاکی-مسافتی
ساعت ٢:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢٤   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،کبوتران شوش دانیال ،پرورش و نگهداری کبوتر ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی

سلام دوستان بزودی برخی ازکبوتران که عکسهاشون رو گذاشتم بفروش میرسانم لطفا اگه قصدخرید داشتید به این شماره پیامک بدید تمامی کبوترهای که بنده دارم ازلحاظ سلامتی وذات دار بودن تضمینی میباشند وخودم در حال حاضر دارم ازآنها جوجه کشی میکنم وقصد ندارم در فصل گرمای خوزستان جوجه بگیرم بهمین دلیل بعدازیکسری تخم وجوجه کشی میخوام فقط جوجه هاونگهداری وبرای سال دیگه آماده کنم

دانیال---09337567651


 
 
ساعت ٢:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢٤   کلمات کلیدی: مسابقه کبوتر ،کبوترپلاکی-مسافتی ،پرورش و نگهداری کبوتر ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی

دانیال-09337567651


 
راهکش کبوترازخرم آبادتاشوش
ساعت ۳:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢۳   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،مسابقه کبوتر ،کبوتران شوش دانیال

بادرودبه دوستان فردا صبح پنجشنبه 24/12/91تعداد بیست وهشت عدد کبوتر سبزدوخط وزرهی پلاکی یا همان نامه بر مسافتی از شهرخرم آباد رها خواهیم کرد فاصله زمینی وجاده ای شوش تا خرم آباد درحدودسیصد کیلومترمیباشدولی فاصله هوایی آن کمتر است

بعدا چندتا ازعکس کبوترهای که رها میکنیم رو میذارم

09337567651--- دانیال


 
تمرین راهکش کبوتر پلاکی یا مسابقه ای -مسافتی
ساعت ۱:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢٢   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوتربازی ،پرورش و نگهداری کبوتر

دو هفته پیش یکی از دوستانم جهارده عدد کبوتر سبز وزرهی از شوش به اول اتوبان خرم آباد -اندیمشک برد وتمامی آنها براحتی به خانه باز گشتن اگه اوضاع کاری ومشغله های زندگی و  وضع  هوا مساعد بود میخواهیم ببریمشون به شهر خرم آباد ورهاشون کنیم اگه برنامه ردیف شد قبلش به اطلاع دوستان میرسونم اگه دوست داشتن بیان وخودشان از نزدیک ببینن وبیشترباهم آشنا بشیم قربانتان

دانیال---09337567651


 
ماده کاغذی یا کلون
ساعت ۱:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢٢   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوتربازی ،پرورش و نگهداری کبوتر


 
زرهی چابی یا زرهی تیره پلاکی- مسافتی
ساعت ۱:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢٢   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،iran pigeon ،کبوتران شوش دانیال


 
عکس کبوترشجریان
ساعت ۱:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱٦   کلمات کلیدی: پرورش و نگهداری کبوتر ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوتران شوش دانیال ،کبوترپلاکی-مسافتی

دانیال---09337567651


 
زرهی دوساله
ساعت ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱٥   کلمات کلیدی: پرورش و نگهداری کبوتر ،کبوترپلاکی-مسافتی ،iran pigeon ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی

دانیال---09337567651


 
کبوتر پلاکی الان تخم داره
ساعت ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱٥   کلمات کلیدی: عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوترپلاکی-مسافتی ،پرورش و نگهداری کبوتر ،کبوتران شوش دانیال

دانیال---09337567651


 
کبوتری بنام استادشجریان
ساعت ۱٠:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱٥   کلمات کلیدی: پرورش و نگهداری کبوتر ،کبوتران شوش دانیال ،کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی

این یک واقعیته یکی از دوستام به استاد محمدرضاشجریان این استادبزرگ اخلاق وونمادمردانگی وسمبل کردار درست دراین عصر و دوران  مثل بنده واکثرمردمان ایران زمین علاقه بسیار وافر وبسیار بسیار زیادی داره بهمین دلیل بهترین کبوترش که یک سبز تیزه سفید است واون رو هم خیلی دوست داره اسمش رو گذاشته استاد شجریان وحالا تو تمام منطقه این کبوتر معروف شده  وبنظرمن خیلی جالبه این علاقه واین نام گذاری

عکس رو گرفتمه ولی زیاد جالب نشده 09337567651---دانیال ---www.danialmmhh@gmail.com


 
 
ساعت ٢:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱٥   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،پرورش و نگهداری کبوتر ،کبوتران شوش دانیال


 
جوجه زرهی چاپی از جوجه گیری های امسال
ساعت ۱:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱٥   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،iran pigeon ،کبوتران شوش دانیال


 
درمنطقه خوزستان نام این نوع کبوتر طاووسی است
ساعت ۱:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱٥   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،iran pigeon ،کبوتران شوش دانیال

دانیال---09337567651


 
جوجه بزک-یا گوره(غوره)
ساعت ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱٥   کلمات کلیدی: پرورش و نگهداری کبوتر ،کبوتران شوش دانیال ،کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی

دانیال---09337567651


 
نشانه از با ذات بودن کبوتر
ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱٥   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،iran pigeon ،کبوتران شوش دانیال

چندماه پیش یک جوجه زرهی از یکی از دوستان خریداری نمودم بعداز جتد کردن وچند ماه پروندنش  بایکی از نرهام جفت کرد ومشخص شده که ماده است من هم که در ان موقع به نه به ماده احتیاج داشتم  و نه خیال جوجه کشی داشتم دادمش به یکی از بچه های اقوام واین ماده جوان در بین چندین کبوترنر اصلا جفت نکرده بود حدود یکماه پیش بهم پس دادش وگفت فقط از صبح تا شب یک گوشه کز میکرده تا شب . وقتی اوردمش بازهم پیش من هم گوشه گیری میکرد خلاصه منم بالهاشو کندم والان که چند روزه شروع به پرواز نصفه ونیمه کرده به یکباره چنان راحت جفت کرد که اصلا باور نکردنی بود واقعا چنین کبوتر مشخص است که تا چه اندازه زیرک وزرنگ است حالا هم با یک نر دوخط که عکسش رو گذاشتم درحال غر زدن جفت کرده ومن خیلی امید وارم که جوجه های خوبی بده چون نره هم پرنده ی بسیار خوش ذات وامتحان پس داده ای هست

09337567651---- www.danialmmhh@gmail.com


 
زرهی تیزه یاشاه بال سفیددرحال جوجه گیری
ساعت ۱:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱٤   کلمات کلیدی: عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوتران شوش دانیال ،پرورش و نگهداری کبوتر ،iran pigeon

دانیال---09337567651


 
سبز دوخط1
ساعت ۱:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱٤   کلمات کلیدی: پرورش و نگهداری کبوتر ،iran pigeon ،کبوتران شوش دانیال ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی


 
سبز دوخط آماده جوجه گیری
ساعت ۱:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱٤   کلمات کلیدی: iran pigeon ،پرورش و نگهداری کبوتر ،کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی

دانیال---09337567651


 
 
ساعت ۱:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱٤   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،پرورش و نگهداری کبوتر ،iran pigeon

دانیال---


 
نر زرهی درحال جوجه کشی
ساعت ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱٤   کلمات کلیدی: عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوترپلاکی-مسافتی ،پرورش و نگهداری کبوتر ،iran pigeon

09337567651.دانیال


 
ماده پلاکی درحال جوجه گیری
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱٤   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوتران شوش ،iran pigeon


 
جوجه های جدید امسال پلاکی
ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱٤   کلمات کلیدی: عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوتران شوش ،iran pigeon ،کبوترپلاکی-مسافتی


 
ماجرای عجیب ازیک راهکش
ساعت ۱:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوتران شوش ،iran pigeon

روز جمعه دوستم دو عدد کبوتر گوره یا خال خالی یا غوره چون اسامی ونامهای کبوتر در ایران ودر شهرهای مختلف متفاوت است اینها رو نوشتم از اول پل زال یا همان ابتدای ورودی اتوبان خرمآبادرها نمود ویکبار شاهین به یکی از آنها حمله کرد وضربه ای به کبوتر وارد نمود سپس کبوتر به سمتی پایین تقریبا میشه گفت در حال سقوط بود وشاهین هم پشت سرش خلاصه در فاصله چندصدمتری هردو ناپدید شدن همه خیال کردیم کبوتر نابودشده ولی در نهایت ناباوری پس از چند ساعت به خانه برگشت و واقعا چطور برگشت وچگونه سالم مانده خیلی غیر قابل باور است واقعا هم کبوتر وهم دوستم خیلی خوش شانس بودند و------

www.danialmmhh@gmail,com--------------09337567651


 
عکس جدیدترین جوجه امسال
ساعت ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢۸   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،پرورش و نگهداری کبوتر ،کبوتران شوش دانیال


 
عکش کبوترماده پلاکی6
ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢۸   کلمات کلیدی: کبوتران پلاکی شوش ،پرورش و نگهداری کبوتر ،iran pigeon ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی


 
عکس ماده کبوتر5
ساعت ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢۸   کلمات کلیدی: پرورش و نگهداری کبوتر ،کبوتران شوش دانیال ،کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی


 
عکس ماده پلاکی4
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢۸   کلمات کلیدی: عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوترپلاکی-مسافتی ،پرورش و نگهداری کبوتر ،کبوتران پلاکی شوش


 
عکس کبوترماده3
ساعت ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٧   کلمات کلیدی: عاشق کبوتر ،کبوترپلاکی-مسافتی ،کبوتران شوش دانیال ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی


 
عکس کبوترماده2
ساعت ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٧   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،پرورش و نگهداری کبوتر ،کبوتران شوش


 
عکس کبوترماده 1
ساعت ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٧   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،پرورش و نگهداری کبوتر ،iran pigeon


 
چرا افرادجامعه کمترتمایل به نگهداری کبوتر دارند
ساعت ٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٦   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،پرورش و نگهداری کبوتر ،کبوتران شوش دانیال

بانگاهی به گذشته سابقه کبوترداری ماخواهیم دید که از هزاران سال پیش همیشه درایران درخانه های کبوتر بوده هم برای استفاده از گوشت آن هم جهت حمل ورساندن نامه هم برای کود ازاین پرنده نگهداری میشده است دربرخی شهرهای قدیمی ایران هنوز آثاروبناهای که محل نگهداری بود وجود دارد که ما آنها را بنام برج کبوتر میشناسیم ولی تقریبا از حدود چندقرن پیش پرواز دادن به صورت امروزی متداول شد.

ازاوایل دوره پهلوی تقریبا کبوتربازی ومسابقه دادن بین مردم بیشتر شایع شد ولی بدلیل مشکلات اقتصادی ومشغولیت مردمان خصوصا افراد متوسط وعامی مردم کمتر میتوانستن به امور تفریحی وتفرجی بپردازند مخصوصا که روحانیت به دید خوبی به این مقوله نگاه نمیکرد وتنها جوانان یا مرفه وپولدار میتوانستن ازکبوتر نگهداری کنند ویا افراد تقریبا بیکار و بی خیال وبدین سبب ودرطول چندین دهه خیلی کم افراد تحصیل کرده وشاغل خصوصا اداری به سمت کبوتر داری روی می آوردند این موضوع در موارد دیگر هم چه تفریحی وچه هنری نیز صدق میکند همانطور که هنوز در بسیاری از شهرها وروستا ها خوانندگی وموسیقی را نیک نمینگرند


 
کبوتران بازگشته ازخرم آبادبه شوش
ساعت ۱:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٥   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،پرورش و نگهداری کبوتر ،عاشق کبوتر


 
عکس پلاکی علی
ساعت ۱:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٥   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،کبوتران شوش ،پرورش و نگهداری کبوتر ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی


 
عکس کبوتران پلاکی علی
ساعت ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٥   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،عاشق کبوتر ،کبوتران شوش


 
 
ساعت ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٥   کلمات کلیدی: iran pigeon ،کبوتران شوش ،کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی


 
کبوتران پلاکی علی ازشوش
ساعت ۱٢:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٥   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،پرورش و نگهداری کبوتر ،iran pigeon


 
بررسی دلایل وعلل بد بودن نام کبوتردار درجامعه
ساعت ٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٤   کلمات کلیدی: پرورش و نگهداری کبوتر ،کبوترپلاکی-مسافتی ،کبوتران شوش دانیال ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی

سلام دوستان ویاران ازامروز میخوام به بررسی وکنکاش در مورد دلایل وسببهای داشتن کبوتر یاخودمونی تربگم بدنام بودن کبوتربازی نزدمردم ایران بپردازم

1-رفتار بدبرخی از دارندگان کبوتر

2-سطحی نگری همیشگی جامعه ایران

3-سابقه رواج دروغ کلک و شرط بندی در این قشر

4-عدم اگاهی عمومی ازبعدتفریحی و ورزشی  داشتن این پرنده

5-آماربالای سرقت ودرگیری برسرکبوتر

6- ایجادنوعی مزاحمت برای اطرافیان


 
نردرشت سبزمسافتی
ساعت ۱:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٤   کلمات کلیدی: عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوترپلاکی-مسافتی ،کبوتران شوش ،iran pigeon


 
کبوترپلاکی شوش
ساعت ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٤   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عاشق کبوتر ،iran pigeon ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی


 
ابلغ سیاه که تونسته ازماهشهربرگرده به شوش
ساعت ۱٢:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٤   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوتران شوش ،iran pigeon


 
ماده سبز مسابقه داده
ساعت ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٤   کلمات کلیدی: پرورش و نگهداری کبوتر ،کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی


 
عکس یک جفت پلاکی درشت
ساعت ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٤   کلمات کلیدی: عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،iran pigeon ،کبوتران شوش ،کبوترپلاکی-مسافتی


 
تجربه گرفتن از رهاکردن کبوترازماهشهر
ساعت ۱٢:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱٥   کلمات کلیدی: عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوتران شوش ،iran pigeon ،کبوترپلاکی-مسافتی

چندی پیش من ودوتا از دوستانم تعدادی کبوتر از شهر ماهشهر رها کردیم که پنج عدد آنها از ماهشهر به شوش بازگشتن وهفت عدد نیز نیامدن اما اشتباه ما این بود که اولا باتوجه به فاصله زیاددوشهر شوش تا ماهشهر هوای انها یکسان نخواهد بودوما به صرف اینکه هردو در خوزستان هستند بدون اطلاع دقیق ازوضعیت هوای ماهشهر اقدام به اینکار کردیم چون هوای شوش صاف وآفتابی بود وماهشهر ابری دوم یادتون باشه از نزدیک از کبوترانتان موقع رها سازی عکس وفیلم بگیریدبطوری که پرنده به خوبی مشخص باشد وحتما در نزدیکی تابلو که کیلومتر را نشان میدهد کبوتران را رها کنید یا اگر در شهری رها مینمایید حتما جای باشد که نماد ومشخصه آن شهر یا منطقه باشد


 
کبوتر نری که اشتباه بجای ماده خریده شد
ساعت ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱٥   کلمات کلیدی: عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوتران شوش ،iran pigeon ،کبوترپلاکی-مسافتی

درود دوستان چند هفته پیش یکی از دوستانم به یکی از شهرهای جنوبی تر از شوش رفته بود بقصد خریده چندتا کبوتر ماده پلاکی که طرفش بهش گفته بود چهارتاش سری سی وپنج هزار ودوستم گفته بود گرون ومعامله صورت نگرفته بود یک هفته بعد دوباره باز بهمراه یکی دیگر از دوستان باز به سوی همان شخص رفته بودند البته اینبار  همان شخص فروشنده نمیدونم چه جریان مسرت بخشی براش روی ذاذه بود که در همان قیمت اول گفته بود چهارتاش  صدتومن وبچه ها ازش خریداری کرده بودن یکی از چهار ماده که به شوش رسید سهم من شده یک زرهی تیره با جثه درشت وکتفهای قوی ومحکم خلاصه این ماده حدود سه هفته است که نزد بنده میباشد ودر نهایت تعجب وناباوری مشاهده نمودم که این کبوتر نر میباشد وواقعا باخود گفتم به به چه حسن تصادفی وچه خوش اقبالی نه به این سبب که نرشده نه به این دلیل خرسندم که این کبوتر نر چقدر ساکت باهوش وزرنگ است که تا حالا همه فکرمیکرده اند نراست چون معمولا چنین نرهایکه تا این حد ساکت وتو دارهستندبسیارذات دار و زرنگ میباشند حالا بایددید که جوجه هایش چطور خواهند شد


 
foreign friends
ساعت ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱۳   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوتران شوش ،iran pigeon

Hi there!

How are you friends? I'm from Iran from the beautiful, historical and old city of Shush. I like the match pigeons so much. The pictures which you can see in my web are belonged to some pigeons which are going to be prepared for the next year match. You friends that visit my web from foreign countries, are you interested in pigeons too? If so I'd like to make friends with you and become more familiar with you. I need your help in pigeon breeding and please lead me how to find good match pigeons. You can keep in contact with me through my e-mail and cell number:

www. Danialmmhh@gmail .com                ----     00989337567651             


 
جفت کبوتر جدید
ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱٢   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،کبوتران شوش ،iran pigeon ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی

سلام دوستان تو یکی ازعکسها  یک جفت زرهی تیره هست که تا زه خریداری شده اند نر که تیره تر است از خرم آباد به دزفول برگشته وماده هماز همون نسل وهم بومش است ونزد صاحبش جوجه های بسیار درجه یکی داده حالا منم امیدوارم برام جوجه های خوبی بدن چون خیلی امیدوارم سال دیگه پرنده های بسیار بهتر ورکودهای بیشتری بتونم بگیرم خصوصا بتونم از مسافت همدان پرنده داشته باشم که بتونه به راحتی برگرده فعلا که نزدیک به هیجده جفت آماده دارم که از ذات حداقل هفت تاش کاملا خیالم راحته تنها ترسم هوای گرم وگردوغبارهای ناجور والوده فصل تابستان است 

دانیال---09337567651---www.danialmmhh@gmail.com


 
عکس کبوترپلاکی
ساعت ۱٢:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱۱   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،iran pigeon ،کبوتران پلاکی شوش


 
عکس کبوتر پلاکی
ساعت ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱۱   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،iran pigeon ،کبوتران پلاکی شوش


 
عکس پلاکی
ساعت ٩:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱٠   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوتران شوش ،iran pigeon


 
عکس کبوتران جوجه گیری
ساعت ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٩   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوتران شوش ،iran pigeon


 
کبوتران برای جوجه گیری
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٩   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوتران شوش ،iran pigeon


 
کبوتران جهت جوجه گیری
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٩   کلمات کلیدی: عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوترپلاکی-مسافتی ،کبوتران شوش ،iran pigeon


 
عکس کبوتران اماده جوجه گیری
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٩   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،کبوتران شوش ،iran pigeon ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی


 
عکس بعضی کبوتران جهت جوجه گیری
ساعت ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٩   کلمات کلیدی: کبوتران شوش ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،iran pigeon ،کبوترپلاکی-مسافتی


 
عکس بعضی ازکبوتران جهت جوجه گیری
ساعت ۱۱:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٩   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوتران شوش ،iran pigeon


 
عکس کبوتر
ساعت ۸:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٩   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوتران شوش ،iran pigeon


 
pigeon picture
ساعت ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٧   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،کبوتران شوش ،iran pigeon ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی

cosidering the high temprature of our province, Kuzestan, which has a hot and dry weather, what kind of pigeon is sutable for it? If you have any pictures of the pigeon  which is resistant against heat please send for me. The pictures you see are belonged to the pigeons which are hatching

 

---www.danialmmhh@gmail.com---09337567651Danial from Shush, Khuzestan, Iran 


 
عکس کبوتر
ساعت ٢:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٧   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،کبوتران شوش ،iran pigeon ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی


 
عکس کبوتر
ساعت ٢:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٧   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،iran pigeon ،کبوتران شوش ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی


 
آماده سازی جهت جوجه گیری
ساعت ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٧   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوتران شوش ،iran pigeon

من برای جوجه گیری درحال آماده کردن تقریبا بیست جفت هستم که ده جفت درجه یک وده جفت بعنوان حمال دارم ردیف میکنم از کبوترانی که میخوام بعنوان جفت اصلی استفاده کنم اول بررسی کرده ام که بدانم چه مقدار ذات دارن بعد جوجه کشی میکنم مثلا یک ابلغ سیاه که از چند بار مسافت چهل- هشتاد -صد ویکبار هم از مسیر 202 کیلومتری برگشته است جوجه میگیرم یا یک زرهی که ازهمدان خریدم وبعداز ده روز پروازش دادم رفت وبعداز حدود سی ساعت برگشت ویا یک سبز که هنوز سن چندانی نداشت ودر حدود شش پر بود واز شیراز آوردمش بعداز پراندنش رفت وغروب برگشت وتا بیش یک هفته بیشتر هر روز این کارش بود که حدود ساعت نه میپرید وتا عصر برنمیگشت ومن هم برای تست بعداز یکماه بردمش واز سی کیلومتری رهاش کردم و واقعا سر بلند از ازمون بیرون امد  آری برای جوجه گرفتن حتما از کبوتری استفاده کنید که ارزش اینهمه مواظبت وهزینه را داشته باشد من خیلی تلاش دارم که بتوانم برای سال دیگه چندین کبوتر خوب بدست بیارم در روزهای بعد عکس جفتهای اصلی را براتون میذارم واگه پسندتون بود بعداز اردیبهشت انها را میفروشم چون قصد ندارم در هوای گرم خوزستان در تابستان جوجه کشی کنم09337567651


 
pigeon race
ساعت ٦:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٦   کلمات کلیدی: iran pigeon ،pigeon ،کبوتران شوش ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی

 Hi. we are from Shush, Khuzestan, Iran. we are going to hold a pigeon race in our town, Shush. we' re going to fly our match pigeons from Hamedan whose air  distance  from Shush is 300 km. Please send me your experiences about pigeon racing if you have any

Danial from Shush, Iran---wwwdanialmmhh@gmail.com---09337567651


 
عکس
ساعت ٦:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٦   کلمات کلیدی: عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،iran pigeon ،کبوتران شوش ،کبوترپلاکی-مسافتی


 
عکس کبوتر
ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٦   کلمات کلیدی: کبوتران شوش ،iran pigeon ،کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی


 
عکس کبوتر
ساعت ٧:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٥   کلمات کلیدی: کبوتران شوش ،کبوترپلاکی-مسافتی ،iran pigeon ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی


 
 
ساعت ٧:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٥   کلمات کلیدی: iran pigeon ،کبوترپلاکی-مسافتی ،کبوتران شوش ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی


 
نحوه جلدکردن
ساعت ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٤   کلمات کلیدی: iran pigeon ،کبوترپلاکی-مسافتی ،کبوتران شوش ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی

امروز میخوام چند روش برای جلد کردن خدمتتان عرض کنم -معمولا جلدکردن به دو روش است یکی کوتاه مدت ویکی بلند مدت در روش کوتاه مدت چند روز بالهای پرنده را بسته معمولا پنج تا پانزده روز سپس انرا پرواز میدهند ودر روش بلند مدت بالهای پرنده را کنده یا قیچی کرده وبعداز مدت حدود یکماه وگاهی که بخواهیم ازش جوجه داشته باشیم تا چند ماه طول میکشد تا پرنده را بتوانیم جلد کنیم  ابتدا امروز میخوام چندنکته بهتون توصیه کنم در مورد جلد کردن سریع ونحوه خرید کبوتر خوب چون احتمال داره کمی مطلب طول بکشد باید پوزش مرا بپذیر چون میخوام ازتجربیات چندین ساله خودم براتون بگم

ابتدا بابگم که در مورد خرید کبوتر دقت کنید اگه کبوتر را برای زیبایی میخواهید وهدفتان تنها نگهداری پرنده فقط بخاطر قشنگی انواع کبوتراست که خیلی راحت هست انتخاب کردن چون بامراجعه به پرنده فروشی یارفتن به نزد یک کبوتر پرور به آسانی میتوانید صاحب پرنده مورد سلیقه خودتان بشود اما اگه هدفتان پرواز ذاذن است کارتان کمی سخت است ونیاز به رعایت چند نکته دارد 1-باید ازکسی که خرید میکنید اطمینان داشته باشید2- ازنوع پرواز وتنبل وزرنگ بودن کبوتراگاهی پیدا بکنید


 
عکس پلاکی
ساعت ۱:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۳   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،pigeon iran ،کبوتران شوش ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی


 
عکس کبوتر
ساعت ۱:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۳   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی ،کبوتران شوش ،pigeon iran


 
جوجه گیری در مناطق گرمسیری
ساعت ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،pigeon ،کبوتران شوش ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی

باتوجه به گرمای شدیددر تابستان خوزستان بنده برای جوجه گیری ازحالا هقدام کرده ام چون در تابستان پرنده بیشتر بخاطر گرمهی هوا ونیاز شدید بدنش مقدار آب مصرفیش بسیار زیاد میگردد بهمین دلیل غذای کمتری میخورد در نتیجه جوجه ها را خوب غذا نمیدهد وجوجه ضعیف بار میاید همچنین در تابستان بیماریهای ویروسی وعفونی بسیار شیوع پیدا میکند پس بهترین فصل جوجه کشی از اوایل بهمن تا اواخر اردیبهشت است یعنی چهر ماه که براحتی میشود دوباره جوجه گیری نمود من الان تقریبا بیست جفت را میخواهم آماده کنم در حال حاضر نزدیک به 15 ماده خوب جور کردمه که تقریبا دیگه آماده هستند که بزودی از جفتهای که آماده هستند عکس میگیرم ومیذارم که ببینیدشون قربون تموم کبوتر دارانی که پرنده هاشون میپرستن


 
رها کردن کبوتر از مسافت
ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۳٠   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،کبوتران شوش ،pigeon ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی

سلام دوستان دیروز جمعه بیست ونهم دیماه من ودوتا از دوستانم بنام حبیب که سه عدد وحافظ  که شش عدد کبوتر راستی یادم رفت خودم هم یک عدد ابلغ سیاه که در تصاویر عکسش موجوده از فاصله زمینی 220کیلومتری رها کردیم یعنی فاصله شهر شوش دانیال تا بندر امام یاراحتربگم ماهشهر انداختیم بعداز حدود دوساعت ونیم ابلغ سبز حبیب برگشت تقریبا نیم ساعت بعد دوعدد از شش تای حافظ برگشتن سپس ابلغ منم آمد لازم به ذکرست که فاصله زمینی شوش تا بندر امام حدود دویست پنجاه کیتومتراست وبا استفاده است گوگل ارت دریافتیم که فاصله هوایی حدود220 تاست در روزهای آینده سعی داریم کبوترهای دیگر رانیز تست کنیم با فواصل کمتر یا بیشتر  قربان دوستان


 
عکس کبوتر
ساعت ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۳٠   کلمات کلیدی: کبوترپلاکی-مسافتی ،عاشق کبوتر ،کبوتربازی ،عکس کبوترمسابقه-پلاکی